StartActiv Nord Est

StartActiv

StartActiv Nord Est – Program integrat de stimulare a antreprenoriatului in mediul urban din Regiunea Nord Est”- cod SMIS 2014+: 105760

Sursa de finanțare: Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020 – Apelul de proiecte nr. 82/3/7 „România Start Up Plus”, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv Specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”.

Prin proiectul StartActiv Nord Est poți obține o finanțare de 156.047 lei pentru demararea unei afaceri non agricole în mediul urban din Regiunea Nord Est

Începe o afacere și fii propriul tău șef !

 

StartActiv Nord Est îți finanțează afacerea și te sprijină să implementezi planul de afaceri!

Cum poți beneficia de serviciile oferite în cadrul proiectului ?

Cum poți obține 156.047 lei pentru începerea unei afaceri de succes ?

⇒ Înscrie-te și participă la cursul gratuit pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale!

⇒ Elaborează planul de afaceri conform metodologiei proiectului și aplică pentru obținerea unei finanțări nerambursabile de 156.047 lei !

⇒ Un juriu format din experți și antreprenori va evalua planul de afaceri conform metodologiei proiectului.

⇒ Beneficiarii planurilor de afaceri selectate pentru finanțare vor beneficia de un stagiu de practică gratuit în cadrul unei firme de profil.

⇒ O echipă de specialiști în dezvoltarea și managementul afacerilor te va sprijini gratuit în implementarea planului de afaceri (maxim 18 luni).

⇒ Pe parcursul implementării planului de afaceri vei putea participa gratuit în cadrul proiectului la workshop-uri pe următoarele teme: management financiar, fiscalitate, contabilitate, resurse umane, legislația muncii, drept comercial.

Detalii proiect StartActiv Nord Est

 

Aria de implementare: Regiunea Nord Est, respectiv județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui

Durata proiectului: 36 luni (15 ianuarie 2018 – 14 ianuarie 2021)

Obiectiv general: Implementarea unui program integrat de informare, instruire, consiliere, asistență și alte servicii suport pentru promovarea și dezvoltarea culturii antreprenoriale și manageriale ale viitorilor întreprinzători, în scopul înființării de noi întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban, contribuind la dezvoltarea economică și crearea de noi locuri de muncă în Regiunea Nord Est

Pot beneficia de servicii gratuite și finanțare nerambursabilă:

⇒ angajați și persoane care desfășoară o activitate independentă

⇒ persoane inactive (elevi, studenți)

⇒ șomeri (înregistrați, neînregistrați, de lungă durată)

care îndeplinesc următoarele condiții:

⇒ intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban în Regiunea Nord Est

⇒ își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în Regiunea Nord Est

⇒ NU dețin calitatea de asociat/acționar majoritar (>50%) într-o societate comercială

Prin implementarea proiectului se vor obține următoarele rezultate:

⇒ peste 330 de persoane din Regiunea Nord Est vor beneficia gratuit de cursuri de specializare în competențe antreprenoriale

⇒ înființarea și dezvoltarea a minim 73 de întreprinderi

⇒ finanțarea cu maxim 156.047 lei a întreprinderilor înființate

⇒ crearea a minim 146 locuri de muncă

Parteneri

PARTENERI

ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL

Sediu Central: Str. Maria Rosetti, nr 34, București

Birou Regional: Str. Prieteniei, nr. 10, Bacău

Telefon: 0733.773.952

Fax: 0372.870.806

Email: startupnordest@romactiv.ro

Web: www.romactiv.ro

AIMMAIPE – Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași

Bulevardul Socola, nr. 206A-208, et 7, Iași

Telefon: 0232.464.343

Fax: 0232.261.101

Email: oficiuiasi@imm.gov.ro

Web: www.immnordest.ro

Cursuri pentru Dezvoltarea Competențelor Antreprenoriale

Cursuri

NU SE MAI FAC INSCRIERI LA CURSURI !

Informații generale cursuri

Programul de instruire în domeniul competențelor antreprenoriale are rolul de a asigura creșterea și diversificarea competențelor potențialilor beneficiari ai finanțării nerambursabile.

Durata cursului de specializare ”Competențe antreprenoriale” este de 40 de ore – componentă teoretică + componentă practică – studii de caz și exerciții cu aplicabilitate directă pe activitatea viitorilor antreprenori.

Tematica programului de formare

⇒ noțiuni introductive privind antreprenoriatul

⇒ prezentarea etapelor de demarare a unei afaceri

⇒ identificarea strategiei de afaceri

⇒ prezentarea principalelor noțiuni de marketing

⇒ managementul financiar și managementul schimbării

⇒ planificarea și conducerea afacerii (planul de afaceri)

⇒ planul organizațional

⇒ determinarea necesarului de resurse financiare și umane

⇒ comunicarea în cadrul firmei și relațiile cu mediul exterior

⇒ respectarea principiilor egalității de șanse și dezvoltării durabile

Condiții de eligibilitate a participanților

Pentru a participa la cursul de Competențe Antreprenoriale, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

⇒ are minimum 18 ani;

⇒ are minimum studii generale obligatorii;

⇒ este persoană fizică care face parte dintr-una dintre categoriile: șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă;

⇒ intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban, în Regiunea Nord Est;

⇒ își are reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în Regiunea Nord Est;

⇒ nu are calitatea de asociat/acționar majoritar în structura altor societăți comerciale.

Documente necesare pentru înscriere

⇒ copie act de identitate (CI)

⇒ copie certificat de naștere

⇒ copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui de familie față de numele din certificatul de naștere)

⇒ copie după ultimul act de studii

NU SE MAI FAC INSCRIERI LA CURSURI !

Calendar cursuri

Perioada de desfășurare Locația
28 septembrie – 2 octombrie Iasi
8 – 12 octombrie Suceava
10-14 octombrie Botosani
19-23 octombrie Iasi
29 octombrie – 2 noiembrie Suceava
2 – 6 noiembrie Iasi

Concurs planuri de afaceri

In 31 decembrie au fost postate in cont comunicarile pentru rezultatele la contestatii si pe site lista finala cu rezultatele Sesiunii 2 !

Descarca Rezultate finale Sesiunea 2 StartActiv Nord Est

Participantii la Sesiunea 2 selectati pentru finantare trebuie sa finalizeze stagiul de parctica obligatoriu de 40 ore pana pe 14 ianuarie 2018. Beneficiarii selectati pentru finantare care nu finalizeaza stagiul de practica pana pe 14 ianuarie 2018 vor pierde dreptul la finantare !

Participantii la Sesiunea 2 de pe Lista de rezerva trebuie sa finalizeze stagiul de parctica obligatoriu de 40 ore pana pe 14 ianuarie 2018. Beneficiarii de pe lista de rezerva care nu doresc sa faca sau nu finalizeaza stagiul de practica pana pe 14 ianuarie 2018 isi vor pierde pozitia de pe Lista de rezerva !

Beneficiarii de pe Lista de rezerva ii vor inlocui pe:

 • cei selectati pentru finantare care renunta la finantare
 • cei selectati pentru finantare care nu finalizeaza stagiul de practica obligatoriu pana pe 14 ianuarie 2018
 • cei care finalizeaza stagiul de practica, dar nu semneaza contractul de subventie (finantare), indiferent de motiv
 • cei care dupa semnarea contractului de subventie (finantare) renunta la finantare sau nu reusesc sa implementeze planul de afaceri
 • cei care dupa semnarea contractului de subventie (finantare) nu reusesc sa implementeze planul de afaceri (indiferent de motiv)

In 24 decembrie au fost postate in cont la Sectiunea Concurs planuri de afaceri comunicarile individuale privind rezultatele etapei II de evaluare a planurilor de afaceri (tehnico-financiar) din Sesiunea 2 a Concursului de planuri de afaceri !

Termenul de contestatie pentru etapa II este 29 decembrie 2018, ora 13.00

Puplicarea listei finale cu rezultatele evaluarii pentru Sesiunea 2 a Concursului de planuri de afaceri se va face dupa solutionarea tuturor contestatiilor !

In 19 decembrie au fost postate in cont la Sectiunea Concurs planuri de afaceri comunicarile individuale privind rezultatele etapei I de evaluare a planurilor de afaceri (eligibilitatea) din Sesiunea 2 a Concursului de planuri de afaceri !

Termenul de contestatie este 24 decembrie 2018, ora 17.00

In cadrul Sesiunii 2 au fost depuse 54 planuri de afaceri.

Prima sesiune de selecție a planurilor de afaceri s-a desfășurat în perioada 16 august – 18 septembrie 2018.

In cadrul primei sesiune au fost depuse 67 planuri de afaceri.

In data de 30 octombrie 2018 au fost postate in portal comunicarile pentru etapa I a evaluarii (eligibilitate). Fiecare participant la prima sesiune a concursului de planuri de afaceri poate descarca comunicarea din sectiunea Concurs planuri de afaceri.

In data de 1 noiembrie 2018 au fost postate in portal comunicarile pentru etapa II a evaluarii (tehnico-economic). Fiecare participant la prima sesiune a concursului de planuri de afaceri poate descarca comunicarea din sectiunea

Descarca Rezultate evaluare concurs PA Sesiunea 1 StartActiv NordEst (incarcat in 15 noiembrie 2018).

Descarca Lista planurilor de afaceri selectate pentru finantare in Sesiunea 1

Descarca Lista rezerve StartActiv Nord Est – Sesiunea 1

A doua sesiune de selecție a planurilor de afaceri se va desfășura în perioada 12 noiembrie – 11 decembrie 2018.

Descarca Metodologia de selectia a planurilor de afaceri – Sesiunea 2 – StartActiv Nord Est (publicata pe 12 noiembrie 2018).

Selectarea planurilor de afaceri se va face în sistem competitiv, potrivit criteriilor de evaluare, în baza punctajului obținut, în cadrul a 2 sesiuni organizate în perioada:

⇒ Sesiunea 1 – 16 august – 18 septembrie 2018

⇒ Sesiunea 2 – 12 noiembrie – 11 decembrie 2018

Selecția planurilor de afaceri din fiecare sesiune se va realiza prin dispunerea planurilor de afaceri eligibile în ordinea descrescătoare a punctajelor primite, până la epuizarea bugetului aferent sesiunii.

Principiile în baza cărora se va realiza evaluarea planurilor de afaceri sunt:

⇒ Planul de afaceri nu este identic sau nu are grad foarte mare de asemănare privind descrierea segmentului de piață, planul de management și marketing, sau bugetul detaliat, cu un plan de afaceri propus de altă persoană (excepție făcând planurile de afaceri de tip franciză)

⇒ Planul de afaceri reflectă credibil realitatea segmentului de piață vizat și este verificabil fundamentat tehnic și economic

Cheltuieli Eligibile Aferente Planurilor De Afaceri Finanțate în Cadrul Proiectului StartActiv Nord Est

 1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat

1.1. Cheltuieli salariale

1.2. Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați

1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate (contribuţii angajaţi şi angajatori)

 1. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate:

2.1 Cheltuieli pentru cazare

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu

2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare şi locul delegării)

2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării

 1. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza necesară
 2. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor
 3. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri
 4. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile și imobile)
 5. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor
 6. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor
 7. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente funcţionării întreprinderilor
 8. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor
 9. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor
 10. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor
 11. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor
 12. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor
 13. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor

15.1. Prelucrare de date

15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice

15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit/ electronic

15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare

 

Evenimente

Evenimente

Conferinta de lansare a proiectului StartActiv Nord Est – 27 februarie 2018

Se lansează proiectul „Program integrat de stimulare a antreprenoriatului în mediul urban din Regiunea Nord Est – POCU/82/3.7/105760

Marți, 27 februarie 2018, ora 11.00, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Conferința de lansare a proiectului

Romactiv Business Consulting SRL, în parteneriat cu Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iași organizează în data de 27 februarie 2018, începând cu ora 11.00, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, conferința de lansare a proiectului „Program integrat de stimulare a antreprenoriatului în mediul urban din Regiunea Nord Est – ID 105760”.

În cadrul evenimentului se vor prezenta informații cu privire la activitățile ce urmează a fi desfășurate pe durata celor 36 de luni – metodologia de selecție a grupului țintă, organizarea programului de formare antreprenorială precum și mecanismul de finanțare a planurilor de afaceri cu maxim 40.000 euro și modalitățile de sprijinire în dezvoltarea afacerilor înființate prin proiect.

Contact Centre de Dezvoltare Antreprenorială

Contact

Adresă

Birou Regional Bacău

Str. Prieteniei, nr. 10, Parter

Birou Regional Iași

Bvd. Socola, nr. 206A-208, et. 7

Telefon

0733 773 952

WWW.FONDURI-UE.RO

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro